Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží

 1. Objednávka a ceny za zboží
  Ceny zboží na www.flexisander.com jsou závazné. Společnost INNOVIA s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného či jiného upozornění. Objednávka je prováděna především vložením položky do nákupního košíku a odesláním objednávky; po předchozí dohodě objednávka může také být provedena telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.  Každá objednávka potvrzená zákazníkovi společností INNOVIA s.r.o, se považuje za závaznou. Každá objednávka provedená jakýmkoli způsobem musí obsahovat všechny potřebné údaje o kupujícím (jméno a příjmení nebo obchodní název, přesnou adresu pro fakturaci, adresu pro doručení zboží, funkční telefonní číslo, u firem IČ  a DIČ) a zemi určení.
 2. Zrušení objednávky
  Kupující může zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před závazným potvrzením této objednávky, po závazném potvrzení objednávky tak může kupující učinit pouze v případě, že prodávající nesplní dohodnuté termíny a podmínky dodání. Prodávající může zrušit objednávku bez udání důvodu, a to zejména pokud není zboží již vyráběno nebo ceny jeho dodavatelů se výrazně změnily.  V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího a navrhnout řešení problému.
 3. Termín dodání zboží
  Zboží skladem, standardní dodávky do 10 dnů po obdržení platby. 
  Zboží nebylo zatím vyrobeno nebo ještě je vyráběno, prodávající bude informovat o předpokládané termínu dodání individuálně.
 4. Přeprava zboží
  Zboží musí být zasíláno prostřednictvím standardních dopravců (UPS, Česká Pošta apod.)
  Expediční náklady zahrnují balné (neobsahují cla a daně)
  Zákazník může požadovat konkrétního dopravce
  Každý odběratel musí být informován o identifikačním číslu zásilky (Track & Trace), které jim umožní sledovat dodání zaplacené zásilky
 5. Platba za zboží
  Zboží je možné uhradit bankovním převodem nebo přes PayPal na účet prodávajícího, taková platba musí být provedena před zahájením přepravy zboží, objednané zboží bude zasláno kupujícímu po připsání částky v plné výši na účet (variabilní symbol musí být č  objednávky – č. faktury)
  Kupující může zvolit měnu platby (EUR nebo CZK).
  Platba v hotovosti v případě osobního odběru - nabízené slevy není možné sčítat.
 6. Převzetí zboží
  Zboží musí být zasláno prostřednictvím České pošty nebo jiného dopravce (viz čl. 4) na dodací adresu uvedenou kupujícím 
  Objednané zboží je možné vyzvednout osobně
  (adresa pro vyzvedávání objednávek: INNOVIA s.r.o. Císařská Louka 599, 150 00, Praha 5)
 7. Záruka
  Výrobce, prodejce plně odpovídá za skryté výrobní vady nebo případné vady materiálu dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku České republiky.
  Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží.
  Záruka se nevztahuje na vady způsobené jakýmkoli neoprávněným zásahem, použitím zboží pro jakékoliv jiné než stanovené účely, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nebo nadměrným zatěžováním. Zvláštní vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uvedených přímo výrobcem. Pro účely řádné reklamace poskytne prodávající při prodeji doklad o koupi včetně obchodního jména prodávajícího, IČ, sídla společnosti a informace o zakoupeném zboží.
 8. Postup při reklamačním řízení
  Veškeré záruky se řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem České republiky
  V případě jakékoliv závady na zboží, které se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na opravu nebo na výměnu zboží zdarma
  K provedení řádného reklamačního řízení je nutné nás nejprve kontaktovat a dohodnout s námi postup reklamace; kontaktovat lze osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně 
  Pokud je reklamované zboží zasláno poštou, musí být dodržen výše uvedený předchozí kontakt
  Reklamované zboží zaslané bez předchozí domluvy, může prodávající odmítnout přijmout jako zásilku
  Záruční doba se pozastaví ode dne podání reklamace až do okamžiku, kdy je kupující povinen převzít výrobek.
  Kupující může také požádat o slevu z kupní ceny; tato sleva může být poskytnuta v případě, že výrobek má vadu, která nebrání ho používat k jeho účelu
  V případě poskytnutí jakékoliv slevy kupující uznává, že vady, pro které byla sleva přiznána, nelze již znovu v budoucnu reklamovat.
 9. Odstoupení od smlouvy
  Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, přímo podléhající nákupu přes internet jako fyzická osoba (není podnikatelem)
  Při dstoupení od kupní smlouvy musí být vrácena v plné výši cena za zboží; náklady na vrácení zboží hradí kupující
  Pokud žádáte o odstoupení od kupní smlouvy, kontaktujte nás prosím písemně nebo e-mailem s uvedením č. faktury, pokud se jedná o již dodané zboží a datum nákupu zboží
  Pokud jste již obdržel a přijal zboží, zašlete jej zpět na naší adresu (poštovní adresa) za následujících podmínek:
  - zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
  - zboží nesmí být v žádném případě použito 
  - zboží nesmí být nějakým způsobem poškozené
  - zásilka musí být kompletní; zboží musí být zasláno zpět ve stejném stavu jako v okamžiku jeho přijetí, včetně veškerého příslušenství atd. s originálem dokladu o koupi
  Zašlete zboží doporučeně a pojištěné; pokud tomu tak nebude, neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody cestou k nám
  Budou-li splněny všechny podmínky týkající se vrácení zboží, převedeme peníze na váš bankovní účet
  nebudou-li splněny podmínky týkající se vrácení zboží, nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zašleme zboží zpět na vaše náklady
 10. Nesoulad s kupní smlouvou
  V případě, že výrobek není ve shodě s kupní smlouvou v okamžiku převzetí kupujícím (dále jen "nesoulad s kupní smlouvou"), musí mít kupující právo na uvedení výrobku do stavu v souladu s kupní smlouvou prodávajícím bezplatně a bez zbytečného odkladu a to buď výměnou zboží nebo opravou dle výběru kupujícího; pokud by takový postup nebyl možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující věděl o nesouladu s kupní smlouvou před převzetím výrobku nebo způsobil-li nesoulad s kupní smlouvou sám. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že prodávaný předmět má kvalitativní vlastnosti a využití požadované dohodou, popsaný prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem, nebo to lze odvodit na základě reklamy jimi provedené, nebo jakosti a vlastnosti využití odpovídajícím výrobkům tohoto druhu, že je v souladu s požadavky právních předpisů, je v odpovídajícím množství, rozměrech nebo hmotnostech a odpovídá účelu uvedenému pro použití výrobku ze strany prodávajícího, nebo je společným  odpovídající výrobek.
 11. Účinnost Všeobecných obchodních podmínek
  Ttyto Všeobecné obchodní podmínky mají účinnost do vydání nových VOP.
 12. Mezinárodní bankovní údaje
  Banka: Raiffeisen
  č.ú.: 5439948001/5500
  IBAN:CZ1155000000005439948001
  BIC: RZBCCZPP
 13. Údaje o společnosti a sídlo
  INNOVIA s.r.o.
  Křižíkova 2987/70b
  612 00 Brno
  Česká republika
  IČ: 246 98 636,
  DIČ: CZ 246 98 636
 14. Kontaktní údaje
  INNOVIA s.r.o.  (poštovní adresa)
  Císařská Louka 599
  150 00 Praha 5
  Česká republika
  e-mail: flexisander@flexisander.com (odpovíme do 3 pracovních dnů)

Vytvořte si vlastní Flexisander sadu a získejte slevu 5%!

Pro získání slevy je třeba vybrat minimálně 3 Flexisander nástroje.

5% SLEVA

© 2020 - Flexisander, design and code by Graffitti Networks